STACJA KONTROLI POJAZDÓW

              Od 2 listopada 2011 roku rozszerzyliśmy swój profil działalności o OKRĘGOWĄ STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW.

TERAZ PROMOCJA:  DO OKRESOWEGO PREGLĄDU TECHNICZNEGO MYJNIA ZA 1zł

Sta­cja Kon­troli Po­jaz­dów wcho­dzi w skład ogól­no­pol­skiej sieci Cer­tus Dia­gno­stic.

 

 Cze­ka­jąc na usługę w es­te­tycz­nie wy­po­sa­żo­nym biu­rze ob­sługi klienta mogą Pań­stwo wy­pić kawę, po­czy­tać prasę oraz sko­rzy­stać z dar­mo­wego In­ter­netu.

 

Sta­cja do­ko­nuje prze­glą­dów re­je­stra­cyj­nych :

 • MOTOCYKLI I MOTOROWERÓW
 • SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH
 • POJAZDÓW ZASILANYCH GAZEM
 • POJAZDÓW SPROWADZONYCH Z ZAGRANICY
 • POJAZDÓW SKIEROWANYCH PRZEZ ORGAN KONTROLI LUB STAROSTĘ
 • POJAZDÓW PO KOLIZJACH I WYPADKACH DROGOWYCH
 • CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH I QUADÓW
 • POJAZDÓW Z NAPĘDEM 4X4
 • AUTOBUSÓW
 • POJAZDÓW MARKI SAM I ZABYTKOWYCH
 • NACZEP I PRZYCZEP
 • CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I ROLNICZYCH

 

 

RÓWNIEŻ USŁUGI

 • NABIJANIE NOWYCH NUMERÓW VIN I TABLICZEK ZNAMIONOWYCH
 • GEOMETRIA KÓŁ
 • SPRAWDZANIE ZAWIESZENIA I AMORTYZATORÓW
 • USTAWIANIE I KONTROLA ŚWIATEŁ
 • ZMIANY KONSTRUKCYJNE

 

Sposób naliczania opłaty

Zakres badania

Cena za badanie

CEPiK (badania zakończone wpisem do dowodu rej.)

Suma

Rodzaj badania: Badania okresowe

Motocykl, ciągnik rolniczy [1.1] 62 zł 1 zł. 63 zł
Motorower [1.22] 50 zł 1 zł. 51 zł
Pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej [1.23] 62 zł 1 zł. 63 zł
Samochód osobowy [1.2] 98 zł 1 zł. 99 zł
Samochód osobowy + gaz [1.2 + 1.15] 98 zł +63 zł 1 zł. 162 zł
Samochód osobowy + TAXI [1.2 + ] 98 zł +42 zł 1 zł. 141 zł
Samochód osobowy + TAXI +gaz [1.2 +  + 1.15] 98 zł +42 zł +63 zł 1 zł. 204 zł
Samochód osobowy + nauka jazdy [1.2 + ]  98 zł +48 zł 1 zł. 147 zł
Samochód osobowy +nauka jazdy +gaz [1.2 + + 1.15] 98 zł +48 zł +63 zł 1 zł. 210 zł
Samochód osobowy uprzywilejowany [1.2 + ] 98 zł +50 zł 1 zł. 149 zł
Samochód osobowy uprzywilejowany +gaz [1.2 +  + 1.15] 98 zł +50 zł +63 zł 1 zł. 212 zł
Samochód ciężarowy od 3.5 t do 16 t d.m.c [1.3] 153 zł 1 zł. 154 zł
Samochód ciężarowy od 3.5 t do 16 t d.m.c. +ADR [1.3 + ] 153 zł +85 zł 1 zł. 239 zł
Samochód ciężarowy od 3.5 t do 16 t d.m.c. +uprzywilejowany [1.3 + ] 153 zł +50 zł 1 zł. 204 zł
Samochód ciężarowy od 3.5 t do 16 t d.m.c. +nauka jazdy [1.3 + ] 153 zł +48 zł 1 zł. 202 zł
Samochód ciężarowy powyżej 16 t d.m.c [1.4] 176 zł 1 zł. 177 zł
Samochód ciężarowy powyżej 16 t d.m.c. +ADR [1.4 + ] 176 zł +85 zł 1 zł. 262 zł
Samochód ciężarowy powyżej 16 t d.m.c. +uprzywilejowany [1.3 + ] 176 zł +50 zł 1 zł. 227 zł
Samochód ciężarowy powyżej 16 t d.m.c. +nauka jazdy [1.3 + ] 176 zł +48 zł 1 zł. 225 zł
Autobus [1.5] 199 zł 1 zł. 200 zł
Autobus +Nauka jazdy i egzaminowanie [1.5 + ] 199 zł +48 zł 1 zł. 248 zł

Rodzaj badania: Badania pojazdy po zmianach lub przystosowaniu

Samochód osobowy -> TAXI [1.2 + 6.2] 98 zł +42 zł   140 zł
Samochód osobowy -> pojazd uprzywilejowany [1.2 + 6.3] 98 zł +50 zł   148 zł
Samochód osobowy -> nauka jazdy [1.2 + 6.6] 98 zł +48 zł   146 zł
Samochód ciężarowy do 3.5 t d.m.c. -> samochód osobowy [1.2 + 6.7] 98 zł +82 zł   180 zł

Rodzaj badania: Pierwsze badanie techniczne

Motocykl, ciągnik rolniczy [3.1] 62 zł   62 zł
Samochód osobowy [3.2] (jeśli hak + badanie dodatkowe za hak) 98 zł   98 zł
Przyczepa lekka typu SAM + wykonanie numeru ramy +wykonanie tabliczki znamionowej [3.6 + 7.6 + 7.8] 92 zł +49 zł +36 zł   177 zł

Rodzaj badania: Badania specjalistyczne

Samochód osobowy po wypadku, kolizji drogowej [1.2 + 4.2] lub [1.2 + 5.2] 98 zł +94 zł   192 zł
Sprawdzenie punktów bazowych (nieobowiązkowe) [7.10] 255 zł   255 zł

Rodzaj badania: Badania dodatkowe 

Autobus +100 km/h [1.5 + 6.5] 199 zł +126 zł   325 zł
Ustalenie nieznanych danych pojazdu [6.9]  60 zł   60 zł
Prawidłowości przystosowania do ciągnięcia przyczepy [7.1] 35 zł   35 zł